Kurs na wózek widłowy - cena, warunki i korzyści!

Ocena:
0.00/0

Jeżeli jesteś osobą pracującą w magazynie lub w branży produkcyjnej i chciałbyś polepszyć swoją pozycję zawodową, nasz artykuł jest dla ciebie. Dowiesz się z niego, jak zdobyć uprawnienia na operatora wózka widłowego. Uprawnienia te umożliwią ci znalezienie lepiej płatnej pracy nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej.

Korzyści z uzyskania uprawnień na wózek widłowy

Z pewnością jest to podniesienie swoich umiejętności, które ułatwią znalezienie lepiej płatnej pracy. Uprawnienia na wózki widłowe są długoterminowe, co skutkuje tym, że możemy cieszyć się naszym zaświadczeniem jeszcze wiele lat po ukończeniu kursu. Od kursanta nie wymaga się żadnych specjalnych umiejętności, a czas na uzyskanie uprawnień z reguły nie przekracza tygodnia. Kolejnym atutem jest większa szansa na dostanie dobrej pracy za granicą, a to związane jest ze znacznym wzrostem zarobków oraz standardu życia.

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Uprawnienia na wózki widłowe może zdobyć jedynie osoba, która przeszła kurs i zdała specjalny egzamin państwowy. Zarówno kurs, jak i test składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Na teorii testowani jesteśmy z wiedzy na temat budowy wózka widłowego, a na praktyce – czy potrafimy prawidłowo jeździć wózkiem i go obsługiwać.

Aby móc podejść do egzaminu, musimy spełnić kilka prostych wymagań:

  • Mieć ukończone 18 lat.
  • Posiadać świadectwo ukończenia kursu.
  • Pozwolenie pracodawcy.
  • Badanie lekarskie z opinią lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wózku widłowym.

Kategorie uprawnień

Wyróżnić można 3 typy uprawnień, które określa Urząd Dozoru Technicznego.

  • IIIWJO pozwala na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.
  • IIWJO, jest to najpopularniejsza kategoria i uprawnia do obsługiwania wózków jezdniowych podnośnikowych z każdym napędem oraz bez restrykcji w wysokości podnoszenia i udźwigu.
  • IWJO zezwala na prowadzenie wózka o dowolnym napędzie oraz udźwigu, jak również wózki jezdniowe specjalizowane, gdzie możemy wyróżnić te o zmiennym wysięgu oraz te, które podnoszą nie tylko asortyment, ale także operatora.

Kategoria IWJO jest najwyższa i pozwala kierować wózkami z IWJO i IIWJO. W analogiczny sposób posiadacze IIWJO mają prawo poruszać się pojazdami z niższej kategorii.

Jakie są koszty zdobycia uprawnień?

Aby uzyskać takie uprawnienia to wydatek rzędu od 500 do 1000 zł. Dokładna kwota uzależniona jest od kategorii, którą chcemy mieć. Warto zapytać obecnego pracodawcę, który może zgodzi się nam częściowo sfinansować kurs, w zamian za przepracowanie u niego jakiegoś okresu.

W drugim przypadku, gdy już dysponujemy jakimś doświadczeniem w tej pracy, to wystarczy nam tylko przejść egzamin państwowy. Koszt jest niższy:

  • Opłata egzaminacyjna 212,34 zł (w 2022 r.).
  • Badania psychotechniczne ok. 150 zł.
  • Badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia lekarskiego umożliwiającego podjęcie pracy ok. 120 zł.    

Na pewno zdobycie uprawnień na wózki widłowe się opłaci, ponieważ poprawia się nasza sytuacja jako pracownika. Poza tym otwiera się przed nami więcej możliwości, jeśli chodzi o zdobycie lepiej płatnej pracy.

Informacje:
Oceń artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy