Właściciel warsztatu i jego odpowiedzialność w czasie naprawy samochodu

Ocena:
0.00/0

Posiadanie samochodu, to wygoda i oszczędność czasu. Każdy właściciel czterech kółek dba i inwestuje w tę niezależność. Lecz choćby bardzo się starał, pewnych usterek nie da się uniknąć i wtedy samochód trzeba oddać w ręce specjalistów. Czasami do miejsca, którego nie znamy, lub do nowo zatrudnionego pracownika. To, co może pójść nie po naszej myśli to najczęściej przekroczenie terminów naprawy, jej nieprofesjonalne wykonanie, a również w skrajnych przypadkach kradzież. W takiej sytuacji warto dowiedzieć się, jaka odpowiedzialność spoczywa na właścicielu warsztatu samochodowego.

Warsztat samochodowy a wykonanie pracy nie w terminie

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Wadliwa naprawa samochodu przez warsztat samochodowy

Dość rzadko, ale zdarza się wadliwe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzież samochodu w warsztacie samochodowym

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Kiedy przytrafiło nam się nieszczęście i doszło do kradzieży na terenie warsztatu, zgłośmy jak najszybciej zdarzenie organom ścigania. Przeważnie, za każdą kradzież, czy to pojazdu, czy rzeczy się w nim znajdujących, odpowiada właściciel warsztatu samochodowego. Jednak na drodze sądowej może się on bronić. Musi w takiej sytuacji udowodnić, że zabezpieczył pojazd i wszystkie przedmioty w sposób należyty, a osoby trzecie nie miały  możliwości dokonania czynu przywłaszczenia.

Informacje:
Oceń artykuł:

1Komentarze

sofia17

Rzadko znaleźć odpowiedni warsztat, w którym zrobią tylko to co mają zrobić.

2022-04-22