Metropolie

Podstawową jednostką organizacyjną, a zarazem wspólnotą, w Kościele jest parafia. Parafie łączą się w dekanaty, a te tworzą diecezje, zwane też sufraganiami. Diecezje przynależą do metropolii. Metropolia składa się z archidiecezji, od której bierze swoją nazwę oraz jednej lub kilku diecezji.

Na czele wspólnoty parafialnej stoi proboszcz, któremu pomagają wikariusze. Dekanatem kieruje dziekan. Diecezją kieruje biskup diecezjalny, czyli sufragan, który może mieć biskupów pomocniczych. Metropolią kieruje arcybiskup metropolita, który równocześnie jest biskupem sufraganem dla swojej archidiecezji.

Biskup sufragan ma pełnię władzy potrzebnej do zarządzania swoją diecezją. To on też wyświęca kapłanów w swojej diecezji oraz przydziela im zadania, np. wikariusza czy proboszcza. On też mianuje dziekanów.

Arcybiskup metropolita nie ma władzy nad innymi niż swoja sufragania diecezjami w ramach metropolii. Jego zadania to dbanie o zachowanie wiary i dyscypliny kościelnej oraz składanie relacji papieżowi; wizytowanie parafii, jeśli sufragan tego zaniedbał; wyznaczanie administratora diecezji, jeśli po ośmiodniowym wakacie na stanowisku sufragana kolegium konsultorów go nie wybierze (lub wybierze niezgodnie z prawem kanonicznym), a także bycie instancją apelacyjną od postanowień sądów biskupich. Na mocy “Motu Proprio” Vos estis lux mundi papieża Franciszka arcybiskup metropolita jest zobowiązany zawiadamiać odpowiednią dykasterię watykańską w przypadku podejrzenia, że biskup z którejś z podległych mu diecezji dopuścił się molestowania seksualnego lub nie podjął odpowiednich działań wobec podległych mu księży.

mapa administracyjna Kościoła w Polsce - archidiecezje i diecezje - oprac. PIUM.pl

mapa administracyjna Kościoła w Polsce – archidiecezje i diecezje – oprac. PIUM.pl

Metropolia Białostocka

Metropolia Częstochowska

 • Archidiecezja Częstochowska
 • Diecezja Radomska
 • Diecezja Sosnowiecka

Metropolia Gdańska

 • Archidiecezja Gdańska
 • Diecezja Pelplińska
 • Diecezja Toruńska

Metropolia Gnieźnieńska

 • Archidiecezja Gnieźnieńska
 • Diecezja Bydgoska
 • Diecezja Włocławska

Metropolia Katowicka

 • Archidiecezja Katowicka
 • Diecezja Gliwicka
 • Diecezja Opolska

Metropolia Krakowska

 • Archidiecezja Krakowska
 • Diecezja Bielsko-Żywiecka
 • Diecezja Kielecka
 • Diecezja Tarnowska

Metropolia Lubelska

 • Archidiecezja Lubelska
 • Diecezja Sandomierska
 • Diecezja Siedlecka

Metropolia Łódzka

 • Archidiecezja Łódzka
 • Diecezja Łowicka

Metropolia Poznańska

 • Archidiecezja Poznańska
 • Diecezja Kaliska

Metropolia Przemyska

 • Archidiecezja Przemyska
 • Diecezja Rzeszowska
 • Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Metropolia Przemysko-Warszawska (greckokatolicka)

 • Archieparchia Przemysko-Warszawska
 • Eparchia Wrocławsko-Gdańska

Metropolia Szczecińsko-Kamieńska

 • Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
 • Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Metropolia Warmińska

 • Archidiecezja Warmińska
 • Diecezja Elbląska
 • Diecezja Ełcka

Metropolia Warszawska

 • Archidiecezja Warszawska
 • Diecezja Płocka
 • Diecezja Warszawsko-Praska

Metropolia Wrocławska

 • Archidiecezja Wrocławska
 • Diecezja Legnicka
 • Diecezja Świdnicka

x