Diecezje

W Polsce istnieją 44 diecezje, w tym dwie eparchie greckokatolickie oraz ordynariat polowy Wojska Polskiego. Diecezją kieruje biskup sufragan, którego mogą wspierać biskupi pomocniczy. Diecezje podzielone są na dekanaty. Dekanatem kieruje dziekan mianowany przez biskupa sufragana. W skład dekanatów wchodzą poszczególne parafie, czyli podstawowe jednostki administracyjne Kościoła. Parafią kieruje proboszcz, któremu pomagają wikariusze.

mapa administracyjna Kościoła w Polsce - archidiecezje i diecezje - oprac. PIUM.pl

mapa administracyjna Kościoła w Polsce – archidiecezje i diecezje – oprac. PIUM.pl

 • Archidiecezja Białostocka
 • Diecezja Bielsko-Żywiecka
 • Diecezja Bydgoska
 • Archidiecezja Częstochowska
 • Diecezja Drohiczyńska
 • Diecezja Elbląska
 • Diecezja Ełcka
 • Archidiecezja Gdańska
 • Diecezja Gliwicka
 • Archidiecezja Gnieźnieńska
 • Diecezja Kaliska
 • Archidiecezja Katowicka
 • Diecezja Kielecka
 • Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
 • Archidiecezja Krakowska
 • Diecezja Legnicka
 • Archidiecezja Lubelska
 • Diecezja Łomżyńska
 • Diecezja Łowicka
 • Archidiecezja Łódzka
 • Diecezja Opolska
 • Diecezja Płocka
 • Diecezja Pelplińska
 • Archidiecezja Poznańska
 • Archidiecezja Przemyska
 • Archieparchia Przemysko-Warszawska (greckokatolicka)
 • Diecezja Radomska
 • Diecezja Rzeszowska
 • Diecezja Sandomierska
 • Diecezja Siedlecka
 • Diecezja Sosnowiecka
 • Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
 • Diecezja Świdnicka
 • Diecezja Tarnowska
 • Diecezja Toruńska
 • Archidiecezja Warmińska
 • Archidiecezja Warszawska
 • Diecezja Warszawsko-Praska
 • Diecezja Włocławska
 • Archidiecezja Wrocławska
 • Eparchia Wrocławsko-Gdańska (greckokatolicka)
 • Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

x