Seminaria duchowne w Polsce

Wyższe seminarium duchowne kształci oraz formuje przyszłych księży. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu magistra teologii. Seminaria duchowne prowadzone są przez poszczególne diecezje i archidiecezje oraz przez zgromadzenia zakonne. W Polsce działa 39 diecezjalnych wyższych seminariów duchownych, w tym seminarium misyjne “Redemptoris Mater” i ogólnopolskie seminarium dla kandydatów, którzy ukończyli 35 rok życia, a także 21 seminariów prowadzonych przez zgromadzenia. W Częstochowie działa też jedyne niższe seminarium duchowne, które ma status liceum ogólnokształcącego.


Seminaria duchowne diecezjalneSeminaria duchowne zakonne


+ Seminaria Duchowne diecezjalne

+ Wyższe Seminaria Duchowne zakonne


↑ do góry strony ↑