Zostań fajnym księdzem

W okresie matur rozpoczynamy akcję #ZostańFajnymKsiędzem. To specyficzny czas, gdy poza zdawaniem egzaminów podejmujemy też decyzje dotyczące wyboru dalszej drogi życiowej. Rozważamy, jaki wybrać zawód, jakie studia, może inną szkołę albo od razu pójść do pracy. A co, jeśli taką drogą ma być powołanie kapłańskie? A jeśli Pan Bóg wzywa cię, byś oddał Mu swoje życie?

Codziennie prezentujemy Fajnych Księży. Jest ich naprawdę wielu. A jeśli twoim powołaniem, jest stać się jednym z nich? Brałeś to pod uwagę?

Droga życia kapłańskiego zaczyna się od seminarium duchownego. Aby do niego wstąpić, trzeba oczywiście spełnić kilka warunków.

Potrzebne dokumenty to:

  • własnoręcznie napisany życiorys,
  • własnoręcznie napisane podanie do rektora seminarium o przyjęcie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo zdania egzaminu dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej, jeśli na świadectwie jej ukończenia nie ma oceny z religii,
  • aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
  • opinia od księdza proboszcza oraz od katechety ze szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • dwie fotografie legitymacyjne.

Dokumenty w większości seminariów należy złożyć osobiście. Trzeba też umówić się na indywidualną rozmowę. Po odbyciu rozmowy trzeba jeszcze zdać egzamin wstępny.

Edukacja w seminarium trwa sześć lat. Pierwsze dwa lata przeznaczone są na przedmioty filozoficzne, a cztery kolejne – na teologiczne. Na piątym roku alumni przyjmują święcenia pierwszego stopnia, czyli diakonatu, a na zakończenie szóstego roku święcenia kapłańskie. W seminariach zakonnych tryb nauki może wyglądać inaczej, a okres formacji trwać dłużej.

Na każdym etapie kandydat może zrezygnować z drogi kapłańskiej, jeśli on lub wychowawcy uznają, że droga powołania kapłańska nie jest dla niego właściwa.

Pan Jezus trzykrotnie spytał świętego Piotra, czy ten Go kocha. Po każdym zapewnieniu o miłości wzywał: “Paś baranki moje” (J 21, 15-17). Czy usłyszałeś Jego wezwanie skierowane do Ciebie? Nie ignoruj tego wezwania. Kościół potrzebuje kapłanów. Cała wspólnota ich potrzebuje. Może to właśnie Ty masz zostać jednym z nich?

TU ZNAJDZIESZ LISTĘ
SEMINARIÓW DUCHOWNYCH W POLSCE

You Might Also Like